Leveringsvoorwaarden consument

Bent u consument? Lees hier onze leveringsvoorwaarden.

Algemene voorwaarden

www.tassenvanfroukje.nl Telefoon: +31 (0) 642083507
Email: info@tassenvanfroukje.nl
Website: www.tassenvanfroukje.nl

Tassen van Froukje
Meijhorst 6336
6537LB Nijmegen

KvK : 09144421
RABO rekening : NL10RABO0300710836

 1. Algemeen
  www.tassenvanfroukje.nl : handelsnaam en handelsmerk van Tassen van Froukje Eenmanszaak . Waar u tassenvanfroukje.nl leest betreft het Tassen van Froukje Eenmanszaak.

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten betreffende koop op afstand tussen www.tassenvanfroukje.nl en klant.

1.2 tassenvanfroukje.nl heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

1.3 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is de Nederlandse taal de voertaal en het Nederlandse recht van toepassing.

 1. Prijzen
  2.1 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via onze website gecommuniceerd. Regelmatig bieden wij op onze site en via de nieuwsbrief kortingscodes en acties aan. De kortingscodes zijn alleen van toepassing op de daarvoor bepaalde tijdsduur en/of artikelen en kunnen niet in combinaties met andere acties en codes gebruikt worden.

2.2 Alle artikelen aangeboden op de website zijn uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. tassenvanfroukje.nl zal U hiervan op de hoogte brengen. De klant heeft in dit geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren en het betaalde bedrag terug te vorderen van tassenvanfroukje.nl.

2.3 tassenvanfroukje.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeerfouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 1. Overeenkomsten
  3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. tassenvanfroukje.nl zal de klant een bevestigingsmail van de overeenkomst sturen.

3.2 tassenvanfroukje.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd kan dit zonder opgaaf van redenen aan de klant worden medegedeeld.

 1. Betalingen
  4.1 Na een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per email met daarin een overzicht van de bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf en is mogelijk direct (met een bankoverschrijving) en online via iDeal, Paypal of middels creditcard (Eurocard, Mastercard, American Express, Visa).

  5. Verzendkosten

  5.1 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen €3,75. Verzendkosten binnen Europa bedragen €9,95. Voor verzendingen naar andere landen buiten Europa is de bijdrage afhankelijk van het betreffende land.

5.2 tassenvanfroukje.nl rekent geen verzendkosten binnen Nederland bij een bestelling t.w.v. € 100,00 of een bedrag daarboven

5.3 Bij ruilen/retourneren zijn de verzendkosten voor rekening van de klant. Bij een ruiling zal tassenvanfroukje.nl éénmalig de verzendkosten op zich nemen van de opnieuw te versturen artikelen.

 1. Levering
  6.1 De bestelling wordt door ons verzonden zodra wij de volledige betaling hebben ontvangen. tassenvanfroukje.nl streeft ernaar om de bestelling binnen 1 werkdag na ontvangst van betaling aan te bieden. Hiertoe is tassenvanfroukje.nl niet verplicht.

6.2 Het thuis bezorgen van de bestelling(en) wordt uitbesteed aan PostNL. Bestellingen worden via Pakketpost en brievenbuspost van PostNL verzonden. Pakketten via Pakketpost zijn traceerbaar in dit systeem. Bij het niet op tijd bezorgen van PostNL kan tassenvanfroukje.nl niet aansprakelijk worden gesteld.

6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hierover overleg met de klant heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de klant hiervan bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. tassenvanfroukje.nl zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

6.4 tassenvanfroukje.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven bezorgadres. Het bezorgadres is het adres dat door tassenvanfroukje.nl in de bevestigingsmail wordt vermeld.

6.5 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst en/of prijswijzigingen zijn onder voorbehoud. Alle aangeboden artikelen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

6.6 tassenvanfroukje.nl is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat tassenvanfroukje.nl toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag.

7. Eigendomsrecht

7.1 Eigendom van de geleverde producten gaat pas over totdat de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

 1. Ruilen en retourneren
  8.1 Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de producten. Mocht een artikel desondanks niet of gedeeltelijk aan uw verwachting voldoen, dan kan deze worden geruild of geretourneerd, binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Wij verzoeken U daartoe een email te sturen aan info@tassenvanfroukje.nl . Vermeldt in uw mail uw ordernummer met het woord ruilen of retourneren. Hierop zal tassenvanfroukje.nl U een bevestigingsmail sturen.

8.2 Voorwaarden voor ruilingen of retourneringen: de artikelen dienen in originele staat te zijn, dat wil zeggen ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in de originele verpakking teruggestuurd te worden. Er worden geen artikelen teruggenomen waarvan U getracht heeft een gebrek te herstellen of waarvan U de gebruiksinstructies of wasvoorschriften niet heeft opgevolgd.

8.3 Artikelen die aangemeld zijn voor ruiling/retour dienen direct hierna verzonden te worden naar: tassenvanfroukje.nl , het adres zal u worden toegestuurd. Uw retour zal na ontvangst van het retour per email bevestigd worden. Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meer artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag worden overgemaakt naar uw bank- of girorekening.

8.4 Bij ruilen/retourneren zijn de verzendkosten voor rekening van de klant. Bij een ruiling zal tassenvanfroukje.nl éénmalig de verzendkosten op zich nemen van de opnieuw te versturen artikelen.

 1. Annuleren en herroepen
  9.1 Iedere bestelling kan zonder aanbetaling van een boete en zonder opgaaf van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat U de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. U wordt verzocht daartoe een email te sturen aan info@tassenvanfroukje.nl. Vermeldt in uw mail uw ordernummer, het woord annuleren en uw bankgegevens. Uw orderannulering zal per email bevestigd worden. tassenvanfroukje.nl zal, in geval van annuleren, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen voor terugbetaling zorgen.

9.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen 14 werkdagen na ontvangst de gehele bestelling te herroepen zonder aanbetaling van een boete en zonder opgaaf van redenen. Wij verzoeken U bij het herroepen een email te sturen aan info@tassenvanfroukje.nl . Vermeldt in uw mail uw ordernummer, het woord herroepen en uw bankgegevens. Hierop zal tassenvanfroukje.nl U een bevestigingsmail met retournummer sturen. De verzendkosten worden niet vergoed. Het recht op herroepen vervalt op het moment dat niet aan alle voorwaarden van artikel 9 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending dan beschouwd worden als een ruiling conform artikel 8 van onze voorwaarden.

 1. Klachten, garantie en aansprakelijkheid
  10.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Wij adviseren U om meteen na ontvangst van uw bestelling de geleverde goederen te inspecteren en gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Dit kan door een email te sturen naar info@tassenvanfroukje.nl

  10.2
  Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt U de volledige bestelling binnen 14 werkdagen annuleren. Zie algemene voorwaarden artikel 8.

10.3 De onder punt 9.1 genoemde garantie geldt gedurende 1 maand na levering. De garantie vervalt wanneer U zonder overleg zelf of door derden getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing/instructies niet heeft opgevolgd.

 1. Privacy
  Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling en voor het uitvoeren van een verantwoord klantenbeheer. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens door ons opgeslagen en verwerkt. Indien U van ons geen commerciële aanbiedingen wenst te ontvangen kunt U dit per email kenbaar maken. Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
 2. Overmacht
  tassenvanfroukje.nl heeft in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. tassenvanfroukje.nl zal de klant hiervan op de hoogte brengen.

13. Copyright, beeld- en tekstmateriaal
Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om tekst- en of beeldmateriaal van de website van tassenvanfroukje.nl te kopiëren, op te slaan of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van tassenvanfroukje.nl.